[LIVE] BOT JARVIS AI trade trực tiếp trên Binance

Dưới đây là video được LIVE trong sự kiện ngày 31/05/2019 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam với sự tham gia của Ronald Aai, Matthew Suen cùng nhiều nhà đầu tư Việt Nam.

CEO Ronald Aai đã mở quá trình hoạt động của bot JARVIS AI thao tác lệnh mua bán trên sàn giao dịch Binance – Sàn giao dịch TOP 1 thế giới. Sự hiệu quả của JARVIS AI được chia sẻ lại cho nhà đầu tư từ 6-12%/tháng, xem cách tham gia đầu tư Cloud Token.

Thông tin hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *